Om oss

Företaget bakom marknadsplatsen Boximainos på takeawaylådor har en fascinerande bakgrundshistoria som startade med en idé och en möjlig affär som aldrig blev av

Det hela började när en passionerad entreprenör hade en vision om en marknadsplats där företag skulle kunna nå en bred målgrupp med lång exponeringstid för sina annonser. I Manhattan New York hade ett koncept använts där lokala restauranger annonserade tillsammans med lokala företag. Konceptet var unikt. När Kristian satt på en pizzeria och såg hur folk bar hem sina pizzakartonger föddes idén. Kunden själv skulle ta hem sin reklam och exponeringen skulle ske under den mest avslappnade och attraktiva situationen, måltiden! Takeaway målgruppen var ju hela samhället. För kunderna, restaurangerna och företagen var detta en win-win-win situation.

Kristian kontaktade Nina, som intitiativtagaren till välgörenhetsföreningen Project Liv rf. Hans vision var att erbjuda henne en unik marknadsplats på takeawaylådor för att främja hennes välgörenhetsverksamhet. Nina, med sin bakgrund som ingenjör och entreprenör, var entusiastisk över möjligheten, men som en välgörenhetsorganisation såg hon en omöjlighet i att sätta insamlade medel för verksamheten på denna typ av marknadsföring. Detta hindrade affären från att bli av, men det satte igång livliga diskussioner.

Om oss

Företaget bakom marknadsplatsen Boximainos på takeawaylådor har en fascinerande bakgrundshistoria som startade med en idé och en möjlig affär som aldrig blev av

Det hela började när en passionerad entreprenör hade en vision om en marknadsplats där företag skulle kunna nå en bred målgrupp med lång exponeringstid för sina annonser. I Manhattan New York hade ett koncept använts där lokala restauranger annonserade tillsammans med lokala företag. Konceptet var unikt. När Kristian satt på en pizzeria och såg hur folk bar hem sina pizzakartonger föddes idén. Kunden själv skulle ta hem sin reklam och exponeringen skulle ske under den mest avslappnade och attraktiva situationen, måltiden! Takeaway målgruppen var ju hela samhället. För kunderna, restaurangerna och företagen var detta en win-win-win situation.

Kristian kontaktade Nina, som intitiativtagaren till välgörenhetsföreningen Project Liv rf. Hans vision var att erbjuda henne en unik marknadsplats på takeawaylådor för att främja hennes välgörenhetsverksamhet. Nina, med sin bakgrund som ingenjör och entreprenör, var entusiastisk över möjligheten, men som en välgörenhetsorganisation såg hon en omöjlighet i att sätta insamlade medel för verksamheten på denna typ av marknadsföring. Detta hindrade affären från att bli av, men det satte igång livliga diskussioner.

Ninas starka passion för värdedrivet engagemang smittade av sig. Under dessa diskussioner insåg Nina & Kristian att de kunde integrera sociala ansvarstänk i produkten på ett meningsfullt sätt. Istället för att enbart fokusera på försäljningen av reklamplatser på takeawaylådor, valde de att inkludera en välgörenhetskomponent. Detta blev startskottet för Boximainos framtida framgångsrecept! Vi snackar WIN-WIN-WIN.

I dagens osäkra och komplexa värld har värderingar blivit allt viktigare. Generation Z, en av de mest inflytelserika konsumentgrupperna, utgör en betydande del av den globala befolkningen. Denna generation, med individer i åldern 11–26 år, utgör hela 32% av världens befolkning. Deras värderingar skiljer sig avsevärt från tidigare generationer, med ett starkt fokus på hållbarhet, ansvarstagande och ekologi som präglar deras konsumtionsmönster.

Boximainos valde därför att införliva detta sociala ansvarstänk i sin produkt. Genom att köpa marknadsföringsplats på takeawaylådor kan företag inte bara nå sina kunder effektivt utan också bidra till synligheten av välgörenhetsorganisationer. I början är det Project Liv som står i centrum, med sitt engagemang för att stödja barnfamiljer som kämpar med olika utmaningar och diagnoser.

Så föddes idén och affärsmodellen där socialt ansvar och marknadsföring gick hand i hand. Idag är företaget en framgångsrik företagspartner som inte bara hjälper företag att marknadsföra sig på takeawaylådor, utan också gör skillnad i samhället genom att stödja välgörenhetsorganisationer och projekt som ”Project Liv.” De är ett exempel på hur affärsmöjligheter kan kombineras med samhällsengagemang för att skapa en positiv inverkan. “Ett enklare sätt att konkretisera socialt ansvar får man nog leta efter”, konstaterar Nina.

Ninas starka passion för värdedrivet engagemang smittade av sig. Under dessa diskussioner insåg Nina & Kristian att de kunde integrera sociala ansvarstänk i produkten på ett meningsfullt sätt. Istället för att enbart fokusera på försäljningen av reklamplatser på takeawaylådor, valde de att inkludera en välgörenhetskomponent. Detta blev startskottet för Boximainos framtida framgångsrecept! Vi snackar WIN-WIN-WIN.

I dagens osäkra och komplexa värld har värderingar blivit allt viktigare. Generation Z, en av de mest inflytelserika konsumentgrupperna, utgör en betydande del av den globala befolkningen. Denna generation, med individer i åldern 11–26 år, utgör hela 32% av världens befolkning. Deras värderingar skiljer sig avsevärt från tidigare generationer, med ett starkt fokus på hållbarhet, ansvarstagande och ekologi som präglar deras konsumtionsmönster.

Boximainos valde därför att införliva detta sociala ansvarstänk i sin produkt. Genom att köpa marknadsföringsplats på takeawaylådor kan företag inte bara nå sina kunder effektivt utan också bidra till synligheten av välgörenhetsorganisationer. I början är det Project Liv som står i centrum, med sitt engagemang för att stödja barnfamiljer som kämpar med olika utmaningar och diagnoser.

Så föddes idén och affärsmodellen där socialt ansvar och marknadsföring gick hand i hand. Idag är företaget en framgångsrik företagspartner som inte bara hjälper företag att marknadsföra sig på takeawaylådor, utan också gör skillnad i samhället genom att stödja välgörenhetsorganisationer och projekt som ”Project Liv.” De är ett exempel på hur affärsmöjligheter kan kombineras med samhällsengagemang för att skapa en positiv inverkan. “Ett enklare sätt att konkretisera socialt ansvar får man nog leta efter”, konstaterar Nina.

Våra värderingar: Snäll, Smidig och Öppen

Vem är vi?

Kristian 

En dedikerad entreprenör som brinner för att skapa och utveckla idéer. Med en mångsidig bakgrund inom olika branscher har jag utvecklat en stark passion för problemlösning.
.
.

Nina

Nina är diplomingenjören som sadlade om. Livets utmaningar gjorde att hon tagit initiativ till och byggt upp den landsomfattande välgörenhetsföreningen Project liv rf.. Hon gillar att ha många järn i elden och har en förkärlek för mottot “It’s cool to care!”

Heidi

En före detta professionell fotbollsspelare som alltid har drömt om att bli företagare. Att skapa idéer och passionerat engagemang är mina styrkor, och jag har också erfarenhet inom många olika branscher.
.

Vem är vi?

Kristian 

En dedikerad entreprenör som brinner för att skapa och utveckla idéer. Med en mångsidig bakgrund inom olika branscher har jag utvecklat en stark passion för problemlösning.
.
.

Nina

Nina är diplomingenjören som sadlade om. Livets utmaningar gjorde att hon tagit initiativ till och byggt upp den landsomfattande välgörenhetsföreningen Project liv rf.. Hon gillar att ha många järn i elden och har en förkärlek för mottot “It’s cool to care!”

Heidi

En före detta professionell fotbollsspelare som alltid har drömt om att bli företagare. Att skapa idéer och passionerat engagemang är mina styrkor, och jag har också erfarenhet inom många olika branscher.
.